GLPI – Użytkownicy

Konta użytkowników to funkcjonalność bez której ciężko wyobrazić sobie w pełni użyteczny system. GLPI pozwala na dodawanie, modyfikowanie, usuwanie, wyszukiwanie oraz importowanie/eksportowanie listy użytkowników.

W GLPI konta można tworzyć w lokalnej bazie, jednak istnieje również możliwość logowania do systemu z użyciem serwera LDAP bądź Active Directory. Atrybuty takie jak np. nazwa użytkownika, numer telefonu, adres e-mail mogą być importowane bezpośrednio z usługi katalogowej, co przyśpiesza tworzenie kont oraz pozwala zachować porządek w bazie użytkowników.

W zakładkach użytkownika jedną z opcji jest zarządzanie uprawnieniami. Wybierając odpowiedniego użytkownika przypisujemy mu profil uprawnień. O profilach możesz poczytać w jednym z naszych wcześniejszych wpisów. W podglądzie użytkownika znajdziemy potrzebne informacje jak np. adres e-mail, numer telefonu, lokalizację czy status konta.

Do wglądu mamy również zasoby wykorzystywane przez użytkownika w zakładce „Użyte elementy”. Do konta przypisywane są również zgłoszenia, znajdziemy je w zakładce „Utworzone zgłoszenia”, ten widok daje nam listę wszystkich zgłoszeń zarejestrowanych przez użytkownika. Dodatkowe informacje do konta są przechowane w formie dokumentów zewnętrznych, które możemy przesłać do GLPI.

W ustawieniach mamy możliwość dezaktywowania konta. Zdezaktywowany użytkownik nie może być wybierany w menu rozwijanym dla zgłoszeń oraz zasobów, natomiast zachowują się powiązane pozycje i zgłoszenia, co pozwala na podgląd historii konta.
Korzystanie z kont użytkowników pozwala mieć większą kontrolę nad realizacją zadań w firmie oraz daje możliwość efektywnego zarządzania zgłoszeniami.

Brzmi ciekawie? Skontaktuj się z nami i uporządkuj swoje zasoby 🙂

Scroll to Top