GLPI- SLA

Umowa SLA jest umową między stronami. Zwykle jest powiązana z jakąś usługą informatyczną lub dostawą. W ramach tej umowy dostawca i klient ustalają terminy, standardy i inne punkty dostawy usługi IT. Wprowadzając SLA do GLPI i działając według założonych czasów masz pewność, że Twoi klienci otrzymają odpowiedzi zgodnie z podpisaną umową.

Umowa SLA w GLPI pozwala śledzić oraz w przypadku przekroczenia raportować czy maksymalny czas, który powinien upłynąć zanim bilet zostanie przydzielony przez technika oraz maksymalnego czas, który powinien upłynąć zanim zgłoszenie zostanie rozwiązane jest zachowany.

Warto wiedzieć, że kalendarze w GLPI mogą być powiązane z umową SLA. Kalendarz powinien odzwierciedlać dni oraz godziny pracy firmy. Jeśli domyślnie ustawiony jest czas w trybie roboczym 24/7 to czas zgłoszenia nalicza się również w weekendy.

Możliwa jest opcja automatycznego przypisania SLA do zgłoszeń poprzez reguły. Powiązanie umowy SLA ze zgłoszeniem pozwala na obliczenie czasu na rozwiązanie zgłoszenia od momentu rejestracji w systemie.

Po dodaniu SLA masz możliwość skonfigurowania poziomów eskalacji, gdzie dla konkretnego poziomu, grupy realizatorów czas na realizację zgłoszenia może być różny. Po dodaniu poziomu eskalacji do umowy SLA możesz skonfigurować kryteria jego wyzwalania oraz działania, które należy podjąć po jego uruchomieniu. Każdy poziom uruchamia automatyczne działania w celu jak najszybszego rozwiązania zgłoszenia.

SLA w GLPI to świetne sposób na to, aby świadczone usługi IT w twojej firmie były sprawnie realizowane.

Scroll to Top