Monitoring Infrastruktury IT

Wdrażamy rozwiązania, które zapewniają stabilności systemów i urządzeń poprzez zbieranie danych dotyczących sposobu działania i wydajności wszystkich elementów infrastruktury IT.

Poznaj możliwości Nomino!

Zakres Usługi Monitoring Infrastruktury IT

Monitorowanie infrastruktury IT to rozwiązania zapewniające pełną kontrolę nad infrastrukturą informatyczną organizacji. Poza ciągłym nadzorowaniem prowadzimy także analizę wydajności i dostępności, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia awarii. Monitorowanie obejmuje infrastrukturę fizyczną
i wirtualną w tym serwery, sieci, systemy operacyjne, bazy danych, a także aplikacje i zasoby wykorzystywane przez organizację.

Monitorowanie wydajności systemu i bazy danych

Monitorowanie wydajności to zbieranie danych dotyczących m.in. poziomu wykorzystania procesora, pamięci RAM, dysków oraz innych dodatkowych parametrów danego systemu. Monitorowanie odbywa się w czasie rzeczywistym, a konfiguracja odpowiednich powiadomień pozwala na szybką reakcję na pojawiające się problemy. Analiza zbieranych danych umożliwia podejmowanie działań mających na celu zwiększenie dostępności systemów.

Pełne monitorowanie serwerów baz danych obejmuje sprawdzanie
m.in. dostępności, rozmiaru bazy danych i tabeli, współczynników pamięci podręcznej, instancji, aktywnych sesji oraz szybkości operacji.

Monitorowanie działania witryny

Monitorowanie dostępności stron internetowych, certyfikatów SSL oraz raportowanie błędów pozwala na zapewnienie optymalnej wydajności witryny, ograniczenie przestojów i problemów, co buduje pozytywne doświadczenie użytkownika końcowego.

Monitorowanie sieci i analiza ruchu sieciowego

Monitorowanie sieci polega na zbieraniu danych i ich analizie z różnych obszarów działania sieci komputerowych. Analizie podlegają urządzenia sieciowe, wykorzystanie i przepustowość łączy internetowych, przesyłanie danych, a także urządzenia końcowe podłączone do sieci. Dedykowane raporty z przeprowadzanych analiz pozwalają na identyfikację problemów, a także na podejmowanie działań mających na celu poprawę wydajności i optymalizację obciążenia sieci.
Analizowane są także dzienniki zdarzeń generowane z systemów, aplikacji i urządzeń, aby wykryć incydenty i podnieść poziom bezpieczeństwa.

Monitorowanie dostępności zasobów

Celem monitorowania zasobów jest planowanie ich dostępności dla zapewnienia efektywnego wykorzystania, minimalizacji przestojów systemu oraz optymalizacji kosztów.

Skontaktuj się z nami

    Scroll to Top