Usługi Backup'u

Nasze doświadczenie pozwala nam na wdrożenie odpowiednich rozwiązań backupowych w zakresie tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych i fizycznych, systemów operacyjnych, a także baz danych i środowisk chmurowych również w obszarze Microsoft 365.

Poznaj możliwości Nomino!

Zakres Usługi Backup'u

Backup Nomino obejmuje tworzenie kopii zapasowych zarówno danych użytkowników jak również systemów. Ma na celu nie tylko zapewnienie bezpieczeństwa najważniejszych danych firmowych przed utratą, ale także ich szybkie przywrócenie.

Usługa Backupu Danych Użytkowników

Działania w tym obszarze obejmują wykonywanie regularnych kopii zapasowych, danych przechowywanych na komputerach użytkowników, na zdalnych serwerach, przywracanie danych a także stałe monitorowanie procesu wykonywania backupu. Wspieramy także rozwiązania Open Source do tworzenia kopii zapasowej. Dzięki wykorzystaniu odpowiednio dobranych zabezpieczeń uzyskujemy bezpieczną kopię oraz szybki czas odzyskiwania a przy tym minimalizujemy koszty związane
z licencjami.

Usługa Backupu Systemów

Dzięki usłudze Backupu Systemów zapewniamy zabezpieczenie systemów operacyjnych przed utratą danych czy awariami. Działania w tym obszarze obejmują tworzenie kompletnych kopii zapasowych systemów operacyjnych (pliki systemowe, konfiguracje), tworzenie dostosowanych do wymagań klienta interwałów tworzenia kopii, przywracanie całych systemów operacyjnych (szybkie odtworzenie infrastruktury IT po awarii) a także stałe monitorowanie procesu wykonywania backupu.

Kopia zapasowa może zostać utworzona także dla konfiguracji urządzeń, stron www, kluczowych aplikacji a także bazy danych. Jest to kluczowy element strategii zarządzania danymi i bezpieczeństwem informacji. Zapewniamy w ten sposób możliwość szybkiego przywrócenia urządzeń i danych po awarii.

Partnerzy i technologie

Skontaktuj się z nami

    Scroll to Top