Service Desk

Service Desk Nomino gwarantuje szybkie i skuteczne rozwiązanie zgłoszeń serwisowych oraz nieograniczone wsparcie użytkowników. Indywidualne podejście i dostęp do szerokiej wiedzy ekspertów pozwala nam zachować wysoką dostępność usług IT.

Poznaj możliwości Nomino!

Zakres usługi Service Desk Nomino

Service Desk Nomino to pojedynczy punkt kontaktu (SPoC) dla użytkowników Klienta. Centralizacja wszystkich zgłoszeń pozwala na ich szybkie rozwiązywanie oraz nieograniczone wsparcie użytkowników. Co najważniejsze zachowana zostaje płynność działań oraz pełen dostęp do informacji od momentu rejestracji zgłoszenia do rozwiązania. W obszarze Service Desk działamy zgodnie z metodologią ITIL.

Wsparcie użytkowników

Service Desk Nomino to kompleksowe podejście oparte na zarządzaniu zgłoszeniami od użytkowników i systemów mające na celu zapewnienie szybkiego, skutecznego i profesjonalnego wsparcia technicznego. Działania realizowane w tym obszarze obejmują rejestrację wszystkich zgłoszeń, kategoryzację i nadanie priorytetów, diagnozę lub ewentualne przekierowanie do wyższych poziomów wsparcia, a także monitorowanie i rozwiązywanie zgłoszeń. Takie podejście minimalizuje wpływ występujących incydentów i problemów oraz znacząco zwiększa dostępność usług i systemów.

To także wsparcie użytkowników w obszarze systemów, aplikacji i infrastruktury, które obejmuje nie tylko rozwiązywanie problemów, ale także pomoc w obsłudze oprogramowania, systemów i sprzętu. Natychmiastowa reakcja na zgłoszenia
i kontakt z wyspecjalizowanym zespołem techników zapewnia płynność działania
i umożliwia efektywne korzystanie z dostępnych zasobów.

Zarządzanie zasobami IT

Oferujemy ewidencję zasobów poprzez system GLPI, który pozwala na zarządzanie niemal każdym sprzętem i oprogramowaniem infrastruktury IT. System daje możliwość automatycznej inwentaryzacji sprzętu poprzez skanowanie sieci,
a także import różnego typu zasobów z plików.
Zarządzanie zasobami obejmuje infrastrukturę sprzętową w tym zakupy, konserwacje oraz administrowanie licencjami, certyfikatami czy domenami, a także oprogramowaniem branżowym.

Szkolenia użytkowników z Cyberbezpieczeństwa

Szkolenia realizowane przez naszych specjalistów mają na celu podniesienie świadomości związanej z bezpieczeństwem informatycznym oraz ochroną danych i zasobów.
Szkolenia dedykowane są do pracowników na różnych szczeblach organizacji i tematyką obejmują zagadnienia związane z cyberbezpieczeństwem oraz identyfikacją i unikaniem zagrożeń. Treści szkoleń są zawsze dostosowywane do specyfiki działalności Klienta, rodzaju przetwarzanych danych, wykorzystywanych systemów i zabezpieczeń a także, aktualnych zagrożeń.

Skontaktuj się z nami

    Scroll to Top