Przedstaw nam swoje potrzeby,
a my zaproponujemy Ci najlepszą ofertę!

Wypełnij poniższy formularz.

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

   Akceptuję Oświadczenie

Wysłanie wiadomości jest równoznaczne z udzieleniem świadomej i dobrowolnej zgody na przetwarzanie przekazanych danych osobowych.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, iż:

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest NOMINO Sp. z o.o., 36 – 100 Kolbuszowa, ul. Handlowa 2A,
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem stosownej umowy regulującej zasady współpracy lub celem odpowiedzi na Pana/Pani żądanie, na podstawie art. 6 ust 1 pkt a i b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
  • odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące z administratorem danych osobowych w zakresie prowadzonej działalności na podstawie odpowiednich umów,
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania działań podjętych na Pani/Pana żądanie,
  • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Jednak konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odmowa podjęcia działań na Pani/Pana żądanie.

Nomino – integracja systemów, usługi outsourcingowe

Dane teleadresowe

Nomino Sp. z o.o.
ul. Handlowa 2a, 36-100 Kolbuszowa

   tel: 17 250 08 41

   e-mail: biuro@nomino.pl

Dane spółki

NIP: 8141683620
REGON: 180855963
KRS: 0000423666

Kapitał zakładowy: 561 050 zł

Oddział Kraków

ul. Malwowa 15/1
30-611 Kraków
tel. 12 350 22 00