Oszczędność to nie tylko rozsądek – to umiejętność zarządzania szeroko pojętymi zasobami. Obecnie oszczędność staje się wartością nadrzędną w przypadku firm, których bilans przychodu i rozchodu musi przynosić zysk. W przeciwnym razie nie byłoby sensu biznesu w ogóle prowadzić…

Nic więc dziwnego, że szybko rozwijające się biznesy stawiają na narzędzia i koncepcje ułatwiające rozporządzanie mieniem firmy. Pomocne w tej materii są sposoby zarządzania zasobami IT. Postępująca cyfryzacja sprzyja inwestowaniu w rozwiązania, które szybko i skutecznie poradzą sobie z kluczowymi dla funkcjonowania biznesu sprawami; sprawami, które powinny być nie tylko zautomatyzowane, ale również scentralizowane. Odpowiedzią na potrzeby przedsiębiorców staje się ITAM.

W poniższym artykule przeczytasz o tym:

  1. Cym jest ITAM?
  2. Jakie dokładnie sfery obejmuje zarządzanie zasobami IT?
  3. Dlaczego warto wdrożyć ITAM w swojej firmie?

Zapraszamy do lektury!

Czym jest ITAM?

ITAM to skrót pochodzący od angielskiego IT Asset Management. W języku polskim mówimy po prostu o zarządzaniu zasobami IT.

Istnieją różne sposoby podejścia do tego, co powinno się rozumieć poprzez te „zasoby”. Różnorodność znaczeniowa wynika najprawdopodobniej z trójskładnikowego rozumienia aktywów przedstawionego w ITIL (personel, procesy oraz zasoby technologiczne). Więcej na temat ITIL przeczytasz w innych artykułach dostępnych na naszym blogu!

Podczas gdy w ITIL 4 nadrzędną rolę przypisuje się wspólnocie zasobów ludzkich oraz zachodzącej między jednostkami skutecznej komunikacji, w ITAM głównym celem staje się stworzenie biblioteki zasobów technologicznych oraz procesów charakterystycznych dla IT. ITAM będzie zatem obejmował zarówno sprzęt fizyczny (taki jak komputery, tablety czy drukarki), a także wszelkiego rodzaju oprogramowanie.

Taka baza wiedzy powinna być scentralizowana i obejmować szeroko pojmowane mienie firmy od momentu nabycia aż po moment utylizacji. ITAM jako system pozwala połączyć dane oraz zarządzać nimi w czasie rzeczywistym.

Funkcjonuje również rozumienie ITAM jako szeregu działań, które muszą być podejmowane, by zapewnić płynność funkcjonowania firmy. Płynność ta ma być osiągana poprzez realizowanie przyjętych strategii dot. zarządzania aktywami w pełnym cyklu życia zasobów.

CYKL ŻYCIA ZASOBÓW to proces przydatności zasobu IT; obejmuje on fazy takie jak wprowadzenie do użytku (stworzenie lub rozliczenie), funkcjonowanie na co dzień (m.in. aktualizowanie), odnowienie oraz wycofanie z użytkowania.

Jakie działania odejmuje zarządzanie zasobami IT?

Systemy ITAM pozwalają monitorować i zarządzać zasobami IT organizacji. Łączą one różne bazy danych niezbędnych dla funkcjonowania biznesu. To jednak dopiero początek ułatwień, jakie daje zarządzanie zasobami IT!

Dzięki ITAM pracownicy mają stały dostęp do danych odświeżanych w czasie rzeczywistym. Podnoszona jest wówczas jakość komunikacji między pracownikami, co realnie przekłada się na planowanie działań oraz budżetu, a także ponoszenie mniejszych strat wynikających z nieefektywnego wykorzystania zasobów.

Można zatem powiedzieć, że ITAM łączy to, co na co dzień mogłoby być podzielone między poszczególne działy w strukturze firmowej. Optymalizacja zasobów w ramach ITAM zapewnia przejrzystość baz inwentarzowych, licencji programów i oprogramowania czy innych danych ważnych dla biznesu. Równie istotny staje się dostęp do aktywów i możliwość ich dynamicznego kontrolowania, aktualizowania lub wymieniania na nowszą wersję.

Nie mniej ważnym aspektem ITAM będzie zarządzanie bezpieczeństwem. Bezpieczeństwo zasobów IT obejmuje zarówno sferę sieci firmowej, jak i baz danych, które należy tutaj rozumieć jako wszelkie biblioteki wartości niematerialnych: danych klientów, produktów konceptualnych i już wprowadzonych, raportów finansowych, umów z dostawcami itd. ITAM ułatwia zatem odpieranie ataków hakerów i ogranicza niebezpieczeństwo niekontrolowanego wycieku cennych danych.

Dlaczego opłaca się wdrożyć ITAM w swojej firmie?

Wprowadzenie ITAM w swoim przedsiębiorstwie ma szereg niezaprzeczalnych zalet. Główną z nich będzie możliwość scentralizowania zasobów IT firmy. Pracownicy otrzymują rzetelną bibliotekę danych, która zawsze jest aktualna. Mogą oni na bieżąco weryfikować poprawność wprowadzonych danych, porównywać je i wyciągać z nich przejrzyste wnioski. Ponadto dostęp do takiej bazy jest nieocenioną pomocą dla kadry kierowniczej, która często musi dynamicznie reagować w oparciu o sprawdzone informacje.

ITAM jest odpowiedni zarówno dla dużych, jak i mniejszych biznesów. Każda z tych firm potrzebuje rzetelnych baz danych, które będą realizować koncepcje zawarte w ITIL, w tym także te usprawniające zarządzanie usługami czy kwestiami ogólnymi (np. budżet, incydenty).

Dzięki ITAM przedsiębiorstwo staje przed szansą optymalnego wykorzystania swoich zasobów. Oszczędności generuje m.in. maksymalna eksploatacja posiadanych aktywów; inwestowanie w to, co jest niezbędne; rewitalizacja tego, co można odzyskać. W wyniku racjonalnego zarządzania zasobami IT firma nie naraża się na straty, jakie mogłyby generować np. niepotrzebne subskrypcje.

To tylko kilka spośród licznych zalet stosowania ITAM w przedsiębiorstwie. Jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat tego, dlaczego warto wdrożyć zarządzanie zasobami IT w swojej firmie, koniecznie śledź naszego bloga!

Scroll to Top