ITAM vs. ITSM – kluczowe różnice

Współczesny biznes buduje swoją potęgę dzięki Internetowi oraz nowoczesnym technologiom. Niełatwo wyobrazić sobie firmę, która w taki czy w inny sposób nie korzystałaby w oferowanych przez rozwiązania cyfrowe udogodnień. Zarówno wielkie korporacje, jak i mniejsze organizacje dostrzegają szanse, jakie mogą im przynieść działy IT.

Nie dziwi zatem fakt, że przedsiębiorstwa coraz częściej stawiają na nowoczesne metody zarządzania swoimi zasobami, w rezultacie czego zwiększana jest elastyczność działań czy ich dynamika. Przede wszystkim jednak możliwe staje się spersonalizowanie produktu, poprawienie komunikacji na różnych jej poziomach wewnątrz i na zewnątrz organizacji, a także ograniczenie strat wynikających z nieracjonalnego zarządzania aktywami.

Tradycyjne zarządzanie zasobami IT przechodzi do lamusa. Na jego miejsce wybija się ITSM, a także ITAM. Warto wiedzieć, czym jest zarówno ITSM, jak i ITAM, a tym bardziej rozumieć dzielące ich różnice. Gdy posiądziemy tę wiedzę, nie tylko z łatwością będziemy mogli reagować na zmiany, ale również zyskamy niepowtarzalną okazję, by w pełni kontrolować to, co się dzieje w firmie.

Zapraszamy do lektury!

ITSM

Odpowiednio zorganizowane zaplecze IT to klucz do sukcesu. Niemałe znaczenie dla ugruntowanie się tego stanu rzeczy i w Polsce, i na świecie miało ujęcie usług IT jako produktu, który można dostarczyć klientom biznesowym. W podstawowym rozumieniu tym właśnie jest ITSM (z ang. IT Services Managment) – dostarczaniem technologii informatycznych biznesom. Podejmowane w jego ramach działania mają pozwolić na utrzymanie status quo lub poprawę szeroko rozumianego stanu usług IT.

            To jednak nie jedyne rozumienie ITSM. W szerszym znaczeniu zaś ITSM oznacza szereg czynności, które muszą podjąć działy IT, aby możliwe stało się osiągnięcie przez firmę założonego celu biznesowego. Aby tego dokonać, konieczny jest wyspecjalizowany personel, odpowiednie zasoby technologiczne oraz dobrze zaprojektowane procesy.

Jakie konkretnie działania podejmują działy informatyczne, aby zrealizować cele biznesowe? Możemy tutaj wymienić m.in.: projektowanie oraz zarządzanie produktem w początkowej fazie jego istnienia, podtrzymywanie relacji z klientem, optymalizację procesów wewnątrzfirmowych czy budowanie i zarządzanie przestrzenią IT

To, rzecz jasna, nie wszystkie wyzwania, przed jakimi stoją pracownicy działów IT. Więcej na temat działań podejmowanych w ramach ITSM, a także zbioru pożądanych w biznesie praktyk ITIL przeczytają Państwo w innych artykułach dostępnych na naszym blogu!

ITAM jako podkategoria ITSM?

W języku polskim przyjęło się mówić o zarządzaniu zasobami IT (ITAM, czyli z ang. IT Asset Management).

ITAM za najistotniejszy cel wydaje się uważać zbudowanie biblioteki zasobów technologicznych, a także procesów typowych dla IT.

Precyzyjniej mówiąc, ITAM jako jeden system powinien skupiać się na centralizowaniu danych dotyczących aktywów IT firmy, zaś gdy podejdziemy do niego jako do szeregu działań – ma on zapewnić pracę w firmie bez jakichkolwiek zbędnych przerw.

ITAM skupia się na zarządzaniu sprzętem fizycznym należącym do organizacji (np. tabletami czy komputerami), a także zasobami niematerialnymi (np. oprogramowaniem, subskrypcjami).

Czym się różnią ITAM i ITSM?

Już na pierwszy rzut oka widać, że choć wiele ITAM i ITSM łączy, nie można stosować tych pojęć wymiennie. Co prawda ITAM może być realizowany w ramach ITSM, jednak w gruncie rzeczy ta pojęcia różnią się obszarem zainteresowań, celami oraz metodami ich osiągania.

Poniżej przedstawiamy kilka najistotniejszych różnic między ITSM i ITAM!

Podczas gdy ITSM obejmuje zasoby ludzkie i technologiczne oraz procesy, ITAM koncentruje się wyłącznie na technologiach. Szczególnie istotną rolę w ITSM można zauważyć dzięki 4 wersji ITIL, w którym podkreślono znaczenie dobrej komunikacji oraz współpracy.

ITAM koncentruje się na życiu aktywów od momentu zakupu do chwili wycofania ich z katalogu zasobów organizacji. Wśród danych, którymi zajmuje się IT Asset Management, możemy znaleźć te dotyczące zakupu sprzętu i oprogramowania, ich wdrażania, wykonywanych aktualizacji i konserwacji, finalnie – sprzedaży lub utylizacji. Tymczasem ITSM skupia się na początkowej fazie cyklu życia produktu (tj. projektowaniu go oraz zarządzaniu nim).

Bazy danych ITAM o wiele trudniej utrzymywać w stanie aktualnym niż te wykorzystywane w ITSM. Zasoby w ITAM wymagają częstszych aktualizacji oraz/lub korekt, którymi często musi zająć się wyspecjalizowany administrator. Bazy ITSM mają bardziej powszechny charakter, w ich tworzeniu mogą brać udział pracownicy po nieskomplikowanych szkoleniach. Ponadto gigantyczną zaletą ITSM należy uznać powszechną automatyzację kluczowych procesów.

W końcu – zasoby ITAM o wiele łatwiej zmierzyć. Chodzi tutaj o dokładne nakładany pieniężne konieczne do realizacji zadań IT Asset Management. Można je śledzić na podstawie faktur oraz raportów finansowych. ITSM nie zawsze da się określić konkretną kwotą. Szeroki wachlarz działań podejmowanych w ramach ITSM nie jest ujednolicony. Czy da się bowiem zmierzyć wartość pozytywnego wizerunku czy skutecznej komunikacji między przedstawicielem firmy a klientem…?

Spodobał Ci się wpis? Udostępnij go :)

Related Posts