Każdy przedsiębiorca wie, jak ważne jest to, aby nie gonić za konkurencją, lecz ją prześcigać. Ważne staje się wówczas prowadzenie takich działań oraz wprowadzanie  wewnątrz firmy rozwiązań,  które pozwolą usprawnić wszelkie procesy pozwalające na osiągnięcie szeroko rozumianego sukcesu.

Rozwój współczesnego rynku jest ściśle związany z komputeryzacją. Nie dziwi zatem fakt, iż organizacje szukają możliwości usprawnienia tej sfery. Jeśli potrzebujesz narzędzia, które ułatwia procesy zarządzania wewnątrz firmy, warto poznać systemy ERP.

Czym jest system ERP? Jakie korzyści niesie wdrożenie ERP w swoim biznesie? Gdzie szukać sprawdzonych dostawców tego typu systemów?

Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w poniższym artykule!

System ERP – czym jest?

ERP to rodzaj oprogramowania, którego celem jest ułatwienie – i co za tym idzie także opłacalne usprawnienie – procesów zarządzania w firmie. Co istotne, system ERP może obejmować wszystkie kluczowe dla organizacji obszary funkcjonowania, ponieważ charakteryzuje się on uniwersalnością.

Co rozumiemy pod sformułowaniem, że system ERP jest uniwersalny?

Przede wszystkim to, że kompleksowe zarządzanie, na które pozwala, obejmuje nie tylko szeroko pojmowane procesy kierowania schematami  – sprawdza się on również w przypadku etapu poprzedzającego, czyli planowania.

System typu ERP określamy jako rozwiązanie wszechstronne także z uwagi na to, jak szerokie może on posiadać zastosowanie oraz funkcjonalności. W zależności od tego, czego wymaga specyfika firmy, można go wykorzystać do zarządzania zarówno zasobami materialnymi (np. bazą towarową, majątkiem ruchomym lub zasobami ludzkimi), jak i pozamaterialnymi (informacjami albo procesami).

W jaki sposób funkcjonuje system ERP?

Również i w tym przypadku można mówić o jego uniwersalności! ERP bowiem funkcjonuje na zasadzie konsolidacji systemowej. Najprościej rzecz ujmując,  konsolidacja systemowa to nic innego jak wybór jednego programu, który jest w stanie zastąpić kilka innych, często nie potrafiących się odpowiednio ze sobą komunikować (np. pod względem szybkości aktualizacji baz danych), lub w ogóle nie będących w stanie tego czynić.

ERP jako program dzieli się na moduły, z których korzystają poszczególne działy przedsiębiorstwa. Funkcjonalność tych modułów może być zmieniana oraz dostosowywana do specyficznych potrzeb danej jednostki organizacyjnej, dzięki czemu praca jest bardziej efektywna, a zasoby lepiej wykorzystane.

Jakie korzyści niesie system ERP?

Systemy ERP mają mnóstwo zalet!

Przede wszystkim wspomniana już uniwersalność systemu, która przejawia się na różnych płaszczyznach:

  1. możliwość sprawowania kontroli nad różnymi zasobami organizacji (np. dokumentacją kadrową i inwentarzową, budżetem, zarządzanie produkcją),
  2. funkcjonowanie jednego programu zamiast kilku. Realizacja wdrożonych procesów np. sprzedażowych, zakupowych przenikających się przez różne działy w firmie, za pomocą jednego systemu zapewniającego ciągłość procesu.
  3. interdyscyplinarność, czyli dostępność i funkcjonalność dla firm z różnych gałęzi gospodarki (w tym np. tych nakierowanych na produkcję przemysłową lub z dziedziny usług, handlu).
  4. możliwość automatyzacji wdrożonych procesów w firmie

To jednak nie wszystkie zalety wdrożenia systemu ERP w przedsiębiorstwie!

System tego typu jest tak powszechnie wykorzystywany dzięki swojej elastyczności. Mogłoby się wydawać, że program, który ma pozwalać na zarządzanie tak odległymi często od siebie obszarami składającymi się na funkcjonowanie przedsiębiorstwa, nie może być funkcjonalny. Nic bardziej mylnego! ERP znane są z możliwości indywidualnego podejścia do potrzeb biznesu. Firma wykupuje jedynie te moduły systemu, które są jej konieczne. Każdy dział może dostosować narzędzia do swoich faktycznych potrzeb, dzięki czemu środki budżetowe nie są marnowane.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że tego typu systemy charakteryzują się stosunkowo dużymi możliwościami rozwoju środowiska systemowego przy stosunkowo niewielkiej cenie . ERP współpracuje ze specjalistycznym oprogramowaniem.

Równie ważną kwestią wydaje się to, że system ERP integruje skutecznie inne programy pochodzące od różnych producentów. Kto z nas ma czas na zastanawianie się, czy program A będzie współpracował z programem B…? Opłacalne staje się wówczas integrowanie baz danych poprzez system ERP. Pozwoli to na pracę w czasie rzeczywistym nie tylko członków zespołów, ale wszystkich pracowników firmy!

Gdzie szukać dostawców systemów ERP?

Systemy ERP powszechnie funkcjonują w formie hostingowej. Na rynku funkcjonują 3 typy hostingu dostępnego dla ERP:

  1. systemy w chmurze,
  2. systemy tradycyjne (instalowane na urządzeniach wykorzystywanych w przedsiębiorstwie),
  3. systemy hybrydowe.

Wybierając dostawcę systemu ERP dla swojej firmy warto zwrócić uwagę na to, by posiadał on specjalistyczną wiedzę z zakresu oferowanych przez siebie produktów, w tym potrafił doradzić w kwestii wyboru najlepszej opcji. Cenne jest tutaj doświadczenie na etapie nie tylko sprzedaży, ale również pomocy we wdrażaniu systemu.

Za decydujący czynnik, który może mieć wpływ na wybór sprzedawcy, można ponadto uznać wybór dostępnych opcji.  Znacznie ułatwia to m.in. porównanie korzyści oraz cen.

Zespół Nomino oferuje 3 systemy ERP najwyższej jakości, w tym jeden system autorski:

  1. Comarch ERP XL,
  2. Comarch ERP Optima,
  3. System ERP Adaptix.

Zobacz więcej naszych artykułów

Scroll to Top