Adaptix, system klasy ERP

CO TO JEST ADAPTIX?

Od początku działalności firmy sztandarowym jej produktem jest ADAPTIX – system klasy ERP, kompleksowy i w pełni zintegrowany zestaw narzędzi wspomagający zarządzanie firmą. U podstaw koncepcji systemu ADAPTIX leży chęć stworzenia takiego narzędzia, które nie tylko spełni bieżące potrzeby i wymagania Klientów, ale również będzie rozwijało się wraz z przedsiębiorstwem i w pełni adaptowało do zmieniających się potrzeb.

ADAPTIX jako system klasy ERP stanowi szczytowe osiągnięcie w swojej dziedzinie, skutecznie konkurując z analogicznymi rozwiązaniami zachodnimi, góruje jednocześnie nad nimi wsparciem dla specyfiki prowadzenia biznesu w polskich realiach prawnych i społecznych. ADAPTIX projektowany był z myślą o dużych i średnich przedsiębiorstwach, co miało wpływ tak na zastosowaną technologię, jak i na zestaw oferowanych funkcji oraz sposób ich realizacji.

System obsługuje wszystkie dziedziny działalności przedsiębiorstwa, w tym kontroling, księgowość zarządczą, sprzedaż, handel, zasoby ludzkie, gospodarkę materiałową, planowanie i kontrolę produkcji, czy kompletną obsługę wielooddziałowego przedsiębiorstwa handlowego. Pozwala na ujednolicone działanie w różnych działach firmy, monitorowanie przepływu danych wewnątrz przedsiębiorstwa, synchroniczną kontrolę wielu procesów biznesowych. Może być z powodzeniem stosowany w przedsiębiorstwach różnych branż oraz grupach kapitałowych. Jednym z celów wdrożenia Systemu jest zastąpienie rozproszonej, a często jeszcze papierowej ewidencji, jednolitą ewidencją elektroniczną, dostępną, przy obecnych możliwościach w każdym punkcie globu.

ADAPTIX można dostosować do potrzeb danej firmy, dobierając tylko potrzebne Systemy i moduły oraz dodatkowo skonfigurować według indywidualnego zamówienia i rzeczywistych potrzeb przedsiębiorstwa.

ADAPTIX w sposób unikalny skupia w całość szereg uznanych cech systemów klasy ERP oraz własnych walorów technologicznych.

Adaptowalność

Nazwa systemu – ADAPTIX – nie jest przypadkowa. Podstawowym celem, jaki wyznaczyli sobie autorzy, jest możliwość adaptowania, czyli elastycznego dostosowywania go do specyficznych i zmieniających się potrzeb każdego naszego klienta. Dzięki głębokiej parametryzacji ADAPTIX jest możliwy do zastosowania w nieomal każdej firmie, niezależnie od rodzaju prowadzonej przez nią działalności. Cecha ta pozwala jednocześnie samemu klientowi w dużym stopniu kształtować System, np. ekran interfejsu użytkownika, różnego rodzaju zestawienia, czy parametry pracy Modułów.

Objęcie wszystkich sfer działalności przedsiębiorstwa Adaptowalność

ADAPTIX obejmuje swoim zakresem wszystkie dziedziny działalności przedsiębiorstwa i zaspokaja potrzeby informacyjne wszystkich działów firmy. W efekcie eliminuje potrzebę stosowania innych aplikacji oraz zezwala na rzeczywistą i całkowitą kontrolę, a tym samym sprawne zarządzanie, oparte na kompletnej informacji. Zastosowanie ADAPTIX umożliwia również kompleksowe planowanie i budżetowanie wszystkich dziedzin działalności przedsiębiorstwa.

CO SYSTEM ADAPTIX PROPONUJE ZARZĄDOM FIRM 

 1. Pełne zarządzanie on-line z jednego miejsca kilkoma firmami
  Umieszczenie na jednym serwerze (własnym bądź udostępnionym przez Adaptę) kilku firm z równoczesnym podziałem prawnym podmiotów gospodarczych, ale połączonych logistycznie. Daje to możliwość zarządzania kilkoma firmami z jednego miejsca oraz zestawienia dla zarządu, w których on-line widać połączone wyniki kilku firm. ADAPTA oferuje również usługi w zakresie administrowania serwerami i Systemem.
 2. Moduły Systemu zestawione według wymagań klienta
  System ADAPTIX posiada podział na małe moduły, co daje duże możliwości konfiguracyjne dopasowania do wymagań klienta oraz posiada stałą opiekę autorską, co umożliwia szybkie reagowanie na specyficzne wymagania klienta czy rynku klienta.
 3. Pełne wsparcie informatyczne wybrane przez klienta
  Wraz z partnerami specjalizujemy się w pełnej obsłudze potrzeb informatycznych naszych klientów.
 4. Niski budżet potrzebny do uruchomienia oprogramowania
  Dzięki zastosowanym technologiom nie ma konieczności zakupu drogich systemów bazodanowych.

Polska specyfika

Jako produkt wytworzony na potrzeby polskiego rynku, ADAPTIX w pełni uwzględnia specyfikę prowadzenia działalności gospodarczej w naszym kraju, ze szczególnym uwzględnieniem aktualnych zasad prowadzenia rachunkowości, przepisów podatkowych, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Ponadto, jak żaden produkt zachodni, uwzględnia polskie realia cywilizacyjne i społeczne. Warto wspomnieć, że oprogramowanie zostało przebadane przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Program zapewnia pełną modyfikowalność zgodnie ze specyfiką i z rosnącymi potrzebami klienta.

Przykładowe korzyści biznesowe z wdrożenia systemu ADAPTIX:

 • integracja procesów biznesowych firmy poprzez lepsze wsparcie w oprogramowaniu;
 • zwiększanie sprzedaży dzięki pełniejszej wiedzy handlowej i merytorycznej o towarze;
 • skuteczniejsze pozyskiwanie nowych klientów dzięki dodatkowym analizom i informacjom;
 • sprawna kontrola kosztów firmy poprzez przekrojową analizę danych w Systemie;
 • lepszy poziom obsługi i serwisu obecnych klientów poprzez szybki dostęp do danych;
 • zwiększenie produktywności pracowników poprzez automatyzacje wielu czynności oraz pozyskanie efektywnych narzędzi kontroli i weryfikacji ich działań;
 • precyzyjne określanie zakresu dostępnej informacji dla każdego pracownika poprzez uprawnienia;
 • oszczędność czasu i kosztów dzięki jednokrotnemu wprowadzaniu danych do systemu;
 • natychmiastowy dostęp do zawsze aktualnych informacji z poszczególnych obszarów działalności przedsiębiorstwa
 • lepsze wykorzystanie zasobów u wszystkich zaangażowanych w łańcuchu dostaw;
 • łatwiejsze nadzorowanie jakości wyrobów.

Scroll to Top