Współcześnie działające firmy – bez względu na swoją specyfikę i obszar funkcjonowania na rynku – szukają nowoczesnych rozwiązań pomagających w prowadzeniu biznesu ekspansywnego. Chodzi bowiem o to, by wyprzedzić konkurencję oraz osiągnąć zyski. Aby wypełnić swoją misję, biznesy potrzebują jednak wsparcia na miarę czasów…

Odpowiedzią na liczne wzywania rozwojowe są systemy ERP.

Czym jest system ERP? Jakie korzyści niesie jego implementacja? Na jakie wyzwania trzeba być przygotowanym w związku z wdrożeniem ERP?

Odpowiedzi na te pytania znajdziemy poniżej!

Czym jest system ERP?

ERP (z ang. Enterprise Resource Planning) jest typem oprogramowania, które pozwala sprawować kontrolę nad procesami zachodzącymi w firmie.

System ERP scala różne obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa, tworząc uniwersalną bazę w formie przestrzeni roboczej dla wszystkich pracowników. Co więcej, pozwala on na odbywającą się w czasie rzeczywistym kooperację jednostek oraz zarządzanie schematami już od etapu planowania.

Enterprise Resource Planning jest w stanie udźwignąć duże bazy danych, które zawierają informacje specyficzne dla każdego biznesu: zarówno te dotyczące zasobów niematerialnych, jak i fizycznych (majątek firmy oraz zasoby ludzkie).

Funkcjonowanie systemu ERP opiera się na działaniu modułowym. Każdy z modułów ma modyfikowalną formę i może być z łatwością dopasowany do charakterystyki czy potrzeb danego działu. Moduły te są w stanie komunikować się ze sobą w czasie rzeczywistym, dzięki czemu praca staje się o wiele efektywniejsza.

Dlaczego warto zainwestować w system ERP?

Wdrożenie systemu ERP niesie wiele korzyści!

Przede wszystkim trzeba podkreślić jego uniwersalny charakter, albowiem z rozwiązań tego typu spokojnie mogą korzystać zarówno przedsiębiorstwa nakierowane na wytwarzanie produktów, jak i świadczenie usług. Systemy ERP coraz częściej doceniane są jednak także w organizacjach, których celem nie jest osiągnięcie zysków finansowych (np. instytucjach państwowych).

ERP pozwala na ujednolicenie systemu firmowego, w ramach którego bez problemów funkcjonują bardzo zróżnicowane bazy (począwszy od spraw kadrowych i budżetowych, przez kierowanie produkcją, po zadania projektowe).

Doceniana jest również wyjątkowa elastyczność systemów ERP, albowiem można je dopasować do konkretnych potrzeb biznesu. Dzięki tego typu zarządzaniu możliwe będzie lepsze gospodarowanie środkami budżetowymi oraz ograniczenie niepotrzebnych kosztów.

System ERP to informatyczne rozwiązanie przyszłości, które ułatwia integrację systemów przedsiębiorstwa. Dzięki niemu eliminowane są problemy z kooperacją poszczególnych programów od różnych dostawców. Co więcej, Enterprise Resource Planning znakomicie współpracuje z wieloma programami specjalistycznymi!

Jeśli ciekawi Cię, z jakimi jeszcze korzyściami wiąże się wprowadzenie systemu ERP w biznesie, przeczytaj inny z naszych artykułów!

Wyzwania związane z wdrożeniem ERP

Decydując się na implementację systemu ERP w swojej firmie, należy wziąć pod uwagę wyzwania, jakie się z tym wiążą. Wiedza ta pozwoli na sprawne wdrożenie systemu, uniknięcie chaosu oraz – co za tym idzie – eliminację ryzyka przestojów produkcyjnych.

Do jednego z pierwszych wyzwań, przed którymi staniemy w obliczu decyzji o wprowadzeniu systemu ERP, będzie z pewnością wybór odpowiedniego oprogramowania. Podczas zakupu trzeba podjąć decyzje m.in. na temat tego, jaki typ hostingu będzie dla nas najlepszy, a także na jakich funkcjonalnościach najbardziej nam zależy.

Z decyzją o zakupie ERP wiąże się jeszcze inna kwestia: ryzyko wpadnięcia w pułapkę kierowania się wyłącznie ceną. Chcąc maksymalnie ekonomicznie podejść do zakupu, często okazuje się, że taki program nie spełni naszych wymagań, w tym nie będzie elastyczny w perspektywie rozwoju biznesu. Kluczowe będzie w tym przypadku wybór dostawcy, takiego jak zespół Nomino, który profesjonalnie przedstawi nam wszystkie możliwości, a także pomoże w wyborze najlepszej dla nas opcji.

Za kolejne wyzwanie należy uznać zapewnienie odpowiedniej infrastruktury. Mowa tutaj i o zapleczu sprzętowym, i o odpowiednio przygotowanym dziale informatycznym. Coraz częściej mówi się ponadto o kwestii infrastruktury bezpieczeństwa, czyli zapewnieniu ochrony danych oraz skanonizowanych procedur.

Nie mniej ważną kwestią będzie przygotowanie pracowników do planowanych zmian. I nie chodzi tutaj wyłącznie o szybkie przeszkolenie w oparciu o dobry plan i trzymanie się harmonogramów; przede wszystkim trzeba wziąć pod uwagę tzw. czynnik ludzki. Wdrożenie systemu ERP może ujawnić niechęć pracowników wobec wprowadzania zmian jako takich. Aby sobie poradzić z tym wyzwaniem, konieczne będzie zrozumienie przyczyn powstawania tego typu postawy, a więc i samego człowieka.

Pracownicy mogą być sceptycznie nastawieni do implementacji ERP z wielu różnych powodów! Zwykle u podłoża tego typu sytuacji leżą obawy oraz brak wiary we własne umiejętności. Zatrudniony może nie być w stanie odnaleźć się w nowej sytuacji ze względu na wiek, lęk przed niesprostaniem wymaganiom i zwolnieniem, a nawet z powodu niekonstruktywnej postawy pozostałych członków zespołu. Nie mniej ważne jest w tym przypadku prowadzenie odpowiedniej komunikacji na linii kierownictwo-pracownicy, które pozwoli uniknąć wielu nieporozumień!

Scroll to Top