Wybierając lub zmieniając system ITSM w firmie należy dokładnie przeanalizować potrzeby przedsiębiorstwa. Pomoże to określić rolę, jaką ma on pełnić. Czym dokładnie kierować się przy wyborze? W jaki sposób skutecznie wdrożyć narzędzie ITSM w firmie? W poniższym artykule przygotowaliśmy odpowiedzi na te pytania.

 

 ITSM i jego znaczenie dla firmy

 

Aby wyjaśnić rolę narzędzia ITSM w firmie należy rozpocząć od zdefiniowania samego skrótu ITSM. Pochodzi on od angielskiego wyrażenia Information Technology Service Management i odnosi się do zarządzania usługami IT, które firma zapewnia swoim użytkownikom końcowym. Krótko mówiąc: ITSM to podejście do zarządzania IT w przedsiębiorstwie w taki sposób, by realizacja usług była w pełni zoptymalizowana. Poznanie istoty funkcjonowania ITSM w firmie wiąże się  ze znajomością jej potrzeb biznesowych oraz w szczególności zapotrzebowania i planów działu informatycznego.

Należy zaznaczyć, że korzystanie z systemów ITSM implikuje konieczność posiadania odpowiedniej wiedzy technicznej, lecz również niektórych kompetencji managerskich. Co więcej, istotne jest zarówno skuteczne wdrożenie narzędzi ITSM. Musi ono być odpowiednio przygotowane, jak i zestawiane ze zmieniającymi się planami i celami przedsiębiorstwa. Pozwala to stwierdzić, czy używany dotychczas system ITSM jest nadal w  pełni funkcjonalny i sprawny, czy trzeba zmienić jego rodzaj lub go zmodyfikować.

W czym pomaga firmom system typu ITSM?

 

System ten jest istotny na każdym etapie działań – od planowania, poprzez wdrożenia i obsługę, aż po implementację poprawek i ulepszeń. Oznacza to, że należy zarządzać informatyką w przedsiębiorstwie tak, by realizacja usług była jak najbardziej usprawniona i zautomatyzowana.

IT Service Management posiada wiele zalet dla firm, a wśród nich znajduje się:

 • maksymalizacja zysków i redukcja kosztów;
 • wzrost produktywności pracowników;
 • pomoc w optymalizacji wszystkich procesów w celu stworzenia usprawnionego sposobu obsługi;
 • eliminacja zbędnych procesów i automatyzacja przepływów pracy;
 • usprawnienie współpracy między zespołami i działami.

 

ITSM umożliwia skuteczne zarządzanie:

 • poziomem świadczenia usług;
 • zasobami;
 • wiedzą;
 • incydentami;
 • problemami;
 • zmianą.

GLPI   jest certyfikowanym systemem klasy ITSM, który zapewnia obsługę wszystkich wspomnianych wyżej procesów.

 

Co to jest ITIL?

 

ITIL, czyli Information Technology Infrastructure Library to podejście do zarządzania usługami z obszaru IT. Na ITIL składa się zbiór najlepszych i sprawdzonych praktyk ITSM, które są wykorzystywane przez organizacje w celu osiągnięcia optymalnego poziomu zarządzania usługami.

 

ITIL określa takie etapowe założenia IT jak:

 

 • Planowanie strategiczne i zrozumienie potrzeb – polega na szybkim reagowaniu na wymagania użytkowników, uwzględnieniu ograniczeń oraz planowaniu najlepszych kierunków działań. Celem jest wzrost zadowolenia klientów z nowych usług IT;
 • Projektowanie – jest etapem koniecznym przed wdrożeniem nowych usług i polega na tworzeniu solidnej podstawy w oparciu o strategię i oczekiwania użytkowników;
 • Tworzenie lub zakup – nowe usługi mogą zostać stworzone wewnątrz organizacji lub zakupione od innego sprzedawcy, w zależności od potrzeb klientów i możliwości przedsiębiorstw;
 • Implementacja i wsparcie – po stworzeniu usługi jest ona wdrażana do środowiska IT a następnie udostępniana użytkownikom z zapewnieniem wsparcia, celem sprawnego korzystania;
 • Doskonalenie i usprawnianie – w związku z dynamicznie rozwijającym się środowiskiem IT, systemy muszą być stale udoskonalane i usprawniane.

Dlaczego ITSM i ITIL są ze sobą mylone?

 

Z definicji ITSM i ITIL są do siebie podobne, przez to często oba te pojęcia są stosowanie zamiennie, co zdecydowanie jest błędem.

 

3 różnice między ITSM a ITIL:

 1. ITIL stanowi część całego sektora zarządzania usługami IT i jest jednym z zestawów praktyk, które organizacje mogą wykorzystywać do skutecznego wdrożenia ITSM;
 2. ITSM zajmuje się tworzeniem, projektowaniem, wdrażaniem i wsparciem usług IT, a ITIL wykorzystywany jest do implementacji by zwiększyć wartość generowaną z usług;
 3. ITSM jest wykorzystywany w planowaniu budżetu oszczędnościowego i inwestycji przyszłościowych związanych z usługami IT. ITIL służy do świadczenia usług z zakresu IT.

 

Skuteczny system typu ITSM – jak go wybrać?

 

Jak już napisaliśmy powyżej: właściwy wybór systemu ITSM jest kluczowy jeśli chodzi o skuteczne zarządzanie usługami IT w organizacji.

W jaki sposób go dokonać?

Na pewno warto wiedzieć, że skuteczne zarządzanie usługami IT w firmie stanowi wartość także z punktu widzenia samego przedsiębiorstwa. Dlatego możliwości i funkcje systemu muszą pasować do jej założeń, co umożliwi rozwój w skali wzrostu zakładanej przez przedsiębiorstwo. Przy wyborze narzędzia ITSM nie powinieneś kierować się jedynie zapotrzebowaniem, ale specyficznymi problemami które możesz rozwiązać za jego pośrednictwem. Warto więc odpowiedziec sobie na pytanie, jakie są to problemy i wyzwania. Oczywiście, ponieważ wybór ITSM powinien być dokładnie przemyślany, to takich kwestii jest znacznie więcej.

 

W związku z tym zapraszamy do obserowania naszej strony internetowej GLPI POLSKA. Tam zdobedziesz wyłącznie rzetelne i aktualne informacje.

 

Nie ma takiego oprogramowania jak GLPI Polska

Scroll to Top