Nomino - usługi IT dla firm

GLPI – Profesjonalna platforma ITSM

W dzisiejszym przedsiębiorstwie ilość zasobów sprzętowych ciągle rośnie. Firmy zmagają się z inwentaryzacją i uporządkowaniem rosnącej liczby zasobów IT oraz oprogramowania. Zarządzanie tak dużą ilością zróżnicowanych zasobów stanowi duże wyzwanie.
Ponadto sprawne zarządzanie coraz większą ilością zgłoszeń, procesów biznesowych, oraz usług w przedsiębiorstwie jest kluczowe dla właścicieli. Prezentujemy rozwiązanie, które pozwoli połączyć istotne sfery działalności IT w jednym systemie.

Czym jest system GLPI ?

GLPI
NOWOCZESNY SYSTEM KLASY ITSM
Jest to system korzystający z licencji Open Source, który pozwala skutecznie zarządzać zasobami oraz zgłoszeniami IT
GLPI
MODUŁY SYSTEMU GLPI
System posiada wiele modułów umozliwiających optymalizację kluczowych procesów w organizacji w tym m.in.: Service Desk, zarządzanie projektami, zarządzania zmianą, zarządzanie wnioskami, incydentami i problemami, zarządzanie poziomem usług (SLA) oraz bazę wiedzy.
GLPI
PONAD 200 ROZSZERZEŃ
Dla systemu dostępnych jest ponad 200 dodatkowych rozszerzeń, dzięki którym można dostosować system do indywidualnych potrzeb firmy.
GLPI
WIELE MOŻLIWOŚCI
GLPI umożliwia zarządzanie budżetem, dostawcami, umowami, usługami, kreowanie formularzy oraz gromadzenie informacji o gwarancjach, kontraktach i licencjach. Jest to profesjonalne narzędzie do inwentaryzacji komputerów, serwerów, sprzętu sieciowego, drukarek, monitorów, telefonów, tonerów oraz wszystkich innych wybranych zasobów w każdej organizacji.

Dlaczego warto wybrać GLPI?

Jest to jeden system, który łączy w sobie wiele modułów i funkcji dla przejrzystości i wygody użytkowania. Ze względu na centralizację i inwentaryzację aktywów, pozwala na śledzenie cyklu życia zasobów w celu ponownego wykorzystania sprzętu komputerowego i oprogramowania, które są kręgosłupem organizacji.

GLPI za pomocą dodatkowych modułów daje możliwość automatycznej inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania. Działa jak brama i zbiera informacje wysyłane przez agentów zainstalowanych na komputerze użytkownika. Tworzy oraz aktualizuje informacje w GLPI przy minimalnym zaangażowaniu ze strony administratora.

Jest to wieloplatformowa usługa, która pomaga administratorowi sieci lub systemu śledzić konfigurację sprzętu i oprogramowania urządzeń. Pozwala zarządzać szerokim zakresem zadań, takich jak lokalna inwentaryzacja, wdrażanie oprogramowania lub wykrywanie sieci.

GLPI porządkuje wszystkie zgłoszenia w danym przedsiębiorstwie, umożliwia nadanie im priorytetów, dzięki czemu można łatwiej zarządzać działem IT.

Efektywne zarządzanie wiedzą i informacją w organizacji zapewnia integralna baza wiedzy, która umożliwia gromadzenie procedur, standardów pracy w firmie, dokumentacji sprzętowej, materiałów wdrożeniowych i szkoleniowych.

Szybki wgląd w informacje finansowe i administracyjne zapewniają funkcje statystyk i raportów, pozwalają również monitorować SLA oraz bieżącą ilość zasobów sprzętowych.

Interfejs API pozwala na integrację GLPI z zewnętrznymi systemami, dzięki temu mamy możliwość wymiany informacji z pozostałymi rozwiązaniami wykorzystywanymi w firmie takimi jak systemy ERP, CRM lub narzędzia do monitoringu.

GLPI to elastyczny system, który można modyfikować wraz z rozwojem i zmianami w przedsiębiorstwie, tak aby odpowiadał obecnym potrzebom organizacji.

oferta

Korzyści z wdrożenia systemu GLPI przez Nomino:

Nasz zespół specjalizuje się we wdrażaniu systemu GLPI w każdej organizacji. Działamy zgodnie z ITIL 4 co pozwala nam także na zidentyfikowanie najbardziej optymalnych rozwiązań, dedykowanych indywidualnie dla każdego klienta.

Zespół Nomino dostosuje system do regulaminów, polityk i wymagań firmy oraz zapewni wsparcie po wdrożeniu systemu dla organizacji.

Ponadto jeśli firma nie posiada działu IT Service Desk, jako Nomino oferujemy usługi wsparcia w zakresie zarządzania zgłoszeniami, w tym incydentami, wnioskami i problemami. Działamy według najlepszych praktyk zarządzania usługami IT. Nomino odpowiada za to, aby wszystkie zgłoszenia były weryfikowane zgodnie z ustalonym poziomem świadczenia usług SLA.

oferta
Prezentacja wybranych obszarów systemu GLPI
ZARZĄDZANIE ZGŁOSZENIAMI

Aktualizacja statusu zgłoszenia

Komentowanie i zadawanie pytań podczas realizacji zlecenia

Przypisywanie zgłoszeń do innych użytkowników

Priorytety oparte na pilności i wpływie

Kategoryzacja zgłoszeń

Statystyki SLA
ZARZĄDZANIE ZASOBAMI

Tworzenie relacji między aktywami

Informacje finansowe i administracyjne

Relacje między zasobami a incydentami, problemami i zmianami

Automatyzacja zarządzania zasobami

Rezerwacja aktywów
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

Określenie zadań projektowych

Śledzenie kosztów i alokacja budżetu

Możliwość załączenia dokumentów do projektu

Zarządzanie kontraktami
ZARZĄDZANIE ZMIANAMI

Zarządzanie zatwierdzeniami

Planowanie zadań dla zmiany

Dodawanie kosztów

Gromadzenie dokumentacji
ZARZĄDZANIE DOSTĘPAMI

Zarządzanie autoryzacjami

Zarządzanie kartami dostępu

Tworzenie profili o określonych dostępach

Tworzenie formularzy
ZARZĄDZANIE PROBLEMAMI

Kategoryzacja i ustalanie priorytetów

Śledzenie i rozwiązywanie zadań problematycznych

Relacja problemu ze zgłoszeniami

Dodawanie rozwiązań do bazy wiedzy
BAZA WIEDZY

Zarządzanie wiedzą wewnętrzną

Określanie dostępu do artykułów przez autora

Poszerzanie bazy wiedzy rozwiązaniami z problemów i incydentów

Kreowanie folderów o określonych kategoriach
Kalkulator usług

  Liczba urządzeń
  biurowych w firmie:

  1-1011-5051-100101 - 5001000<

  Liczba pracowników
  biurowych w firmie:

  10-5051-200201-10001000<

  Godziny wsparcia
  miesięcznie:

  <1011-2526-5050<

  Ile maszyn będziesz
  backup-ować:

  <1011-2526-5050<

  Ile urządzeń IT
  chcesz monitorować:

  <1011-2526-5050<

  Systemy operacyjne wykorzystywane w firmie:
  WindowsLinuxOS XiOSAndroidInne

  Programy do wdrożenia:
  System GLPIMonitoring ITActive DirectoryMicrosoft 365System BackupFirmowy manager hasełTelefonia VoIPSystem ERPProgramy antywirusoweKomunikator firmowyWirtualizacja serwerówService DeskInne aplikacje

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Firma

  Telefon

  Panel sterowania

  glpi

  System zawiera podstawowe moduły: Zasoby, Wsparcie, Zarządzanie, Narzędzia oraz Administracja.

  Kolejka zgłoszeń

  glpi

  W module Wsparcie zyskujemy wgląd do całej kolejki zgłoszeń. Można je dowolnie filtrować przy pomocy wybranych regół, oraz tworzyć własne "Dashboardy" dla wygody użytkowania oraz indywidualnych potrzeb administratora lub użytkownika.

  Centralizacja

  glpi
  GLPI to jeden system do zarządzania sprzętem i zgłoszeniami. Zapewnia efetktywność i wygodę użytkowania dla managerów, administratorów, konsultantów i pracowników w firmie, minimalizując potrzebę logowania się do wielu systemów.

  Uporządkowanie zasobów

  glpi

  Relacje między zasobami

  glpi

  Ustalenie relacji pomiędzy zgłoszeniami, sprzętem i użytkownikami pozwala określić gdzie jakie urządzenia sie znajduje, co jest do niego podłączone, z jakich programów i licencji korzysta, kto jest za nie odpowiedzialny oraz daje wgląd w historię zgłoszeń i spraw związanych z urządzeniem.

  Przejrzystość

  glpi

  Dla każdego zasobu możemy określić nazwę, lokalizacje, przypisać osobę lub grupę odpowiedzialną za urządzenie, źródło, status, typ, producenta, model, numer seryjny i inwentarzowy. Możemy również zidentyfikować poszczególne komponenty urządzenia takie jak: systemy operacyjne, oprogramowanie zainstalowane na urządzeniu, połączenia sieciowe, rezerwacje sprzętu, certyfikaty, historię oraz powiązane z urządzeniem budżety, umowy, faktury, gwarancje i zgłoszenia.

  Koordynacja

  glpi

  Wgląd w kolejkę zgłoszeń zapewnia pełną wiedzę o wszystkich sprawach w firmie i pozwala na ustalenie dla nich priorytetu. Dzięki ewidencji zgłoszeń wewnętrznych i zewnętrznych, system sprawdza się nie tylko w działach IT, ale również w innych dziedzinach działalności jak sprzedaż, obsługa klienta lub marketing.

  Widok konfiguracji serwerów

  glpi
  Moduł Zasoby pozwala m.in na dodawanie urządzeń zainstalowanych w szafach RACK, zapewnia to pełną wiedzę o szprzęcie znajdującym się w szafach oraz jego konfiguracji bez potrzeby wizyty serwerowni.

  Masz więcej pytań dotyczących GLPI? Chcesz wdrożyc system w swojej firmie? Kontakt