Nomino - usługi IT dla firm

Comarch ERP Optima

Program Comarch ERP Optima jest skierowany do małych i średnich przedsiębiorstw z każdej branży. Obsługuje różne obszary działalności firmy, dzięki zintegrowanym modułom, które pracują w tej samej bazie danych. Dzięki temu system Comarch ERP Optima pozwala na kompleksowe analizowanie danych, co z kolei pozwala na obserwowanie wszystkich procesów i trendów zachodzących w przedsiębiorstwie.

Optima

Obsługa podstawowych procesów z Comarch ERP Optima

System całościowo wspiera wszystkie procesy działalności przedsiębiorstwa. Za każdą funkcjonalność odpowiada osobny moduł, dzięki czemu program jest przejrzysty i elastyczny. Klient sam decyduje, z których modułów, a tym samym funkcjonalności chce korzystać. Wszystkie moduły harmonijnie współpracują ze sobą dzięki jednej bazie danych. Wartością dodatnią do tego rozwiązania jest fakt, że w sytuacji gdy klient chce rozszerzyć system o dodatkowe funkcje w każdym momencie jest możliwa rozbudowa.

oferta

Jak wykorzystywać Comarch ERP Optima ?

System jest dostępny w dwóch wersjach: stacjonarnej oraz usługowej. Pierwsza polega na instalacji programu na własnym sprzęcie komputerowym, natomiast druga na instalacji w infrastrukturze Comarch, do której Klienci logują się za pośrednictwem Internetu.

Comarch ERP Optima dostępna w chmurze jest obecnie najpopularniejszym modelem użytkowania aplikacji, co ogranicza koszty związane z inwestycjami w infrastrukturę IT oraz dzięki możliwości pracy z dowolnego miejsca.

oferta

Wdrożenie systemu ERP Optima

Każda firma ma swój własny wewnętrzny proces, nawet firmy działające w tej samej branży mają różne potrzeby i procedury dlatego przed wdrożeniem upewnimy się jakie funkcjonalności są potrzebne w firmie oraz czy system zostanie wdrożony w infrastrukturze firmy lub jako usługa chmurowa.

Z uwagi na to że każda organizacja potrzebuje innych funkcjonalności, niektóre wdrożenia są szybkie i nieskomplikowane, a w przypadku wielu modułów wymaga większej ilości zasobów. Przygotujemy indywidualny plan wdrożenia systemu dla firmy i podzielimy je na etapy po to, aby cały proces wdrożenia odbył się płynnie i nieinwazyjnie.

Ostatnim etapem jest szkolenie użytkowników. W zależności od zaawansowania systemu i dostępów pracowników, określimy i przygotujemy instrukcje lub kompleksowe szkolenia dla personelu.

oferta
Moduły i wybrane funkcje sysetemu Comarch ERP Optima:
KASA BANK

Przyjmowanie dowolnej formy płatności

Prowadzenie nieograniczonej ilości rachunków bankowych i kas

Rozliczanie dokumentów w wielu walutach

Automatyczne tworzenie różnic kursowych podczas rozliczania dokumentów w innych walutach

Rozliczanie delegacji zagranicznych i krajowych

Prowadzenie magazynu walut
FAKTURY

Tworzenie rejestru kontrahentów i usług

Wystawienie faktur sprzedaży i zakupu realizację transakcji w PLN oraz walutach obcych

Fiskalizacja sprzedaży dla osób fizycznych

Tworzenie dokumentów korygujących (korekty: wartościowe/cenowe, ilościowe, danych, VAT, zbiorczych lub rabatowych albo kursu walut)

Obsługa transakcji w złotówkach i w walutach obcych

Sprzedaż/zakup z różnorodnymi formami płatności (gotówka, przelew, kompensata)
HANDEL

Dowolne definiowanie wyglądu faktur i innych dokumentów magazynowych

Wystawianie praktycznie wszystkich możliwych dokumentów na magazynie

Prowadzenie nieograniczonej liczby magazynów

Współpraca z kasami fiskalnymi oraz drukarkami fiskalnymi, kolektorami danych, terminalami płatniczymi, czytnikami kodów i drukarkami etykiet

Dowolne definiowanie metody rozliczania magazynu (FIFO, LIFO, AVCO)

Weryfikacja kontrahentów w KRD

Integracja i wysyłka towarów kurierami np. DHL, Poczta Polska, DPD, Sendit
ZKSIĘGA PODATKOWA

Wprowadzania dokumentów do rejestrów vatowskich, księgowanie oraz prowadzenie ewidencji dodatkowej

Tworzenie zapisów w księdze przychodów i rozchodów

Prowadzenie ewidencji ryczałtowej

Ewidencja wynagrodzeń

Rozliczanie przebiegów pojazdów

Sporządzenie deklaracji podatkowych oraz wysyłkę do systemu e-Deklaracje

Rozliczanie VAT zarówno na zasadach ogólnych jak i metodą kasową

Naliczanie zaliczek na podatek dochodowy PIT-36/PIT-36L
KSIĘGA HANDLOWA

Kreowanie okresów obrachunkowych firmy

Tworzenie zestawienia sald i obrotów za dowolne okresy oraz księgowań okresowych

Automatyczne księgowanie dokumentów oraz deklaracji za pomocą schematów księgowych

Stworzenie bilansu otwarcia na podstawie sald kont roku poprzedniego

Rozliczanie podatku VAT zarówno na zasadach ogólnych jak i metodą kasową

Automatyczne rozliczanie przelewów bankowych przy imporcie

Księgowanie dokumentów bezpośrednio z innych modułów programu Comarch ERP Optima
KARDY I PŁACE

Elektroniczna teczka pracownika (E-Teczka)

Ewidencja pracowników z opcją odnotowania przebiegu zatrudnienia

Rozliczanie wypłat z uwzględnieniem czasu pracy i nieobecności, czasu pracy, dodatków oraz akordów

Import i eksport poprzez arkusz kalkulacyjny

Przygotowanie struktury podległościowej

Importowanie danych kadrowych pracowników z Programu Płatnik

Zaciąganie e-zwolnień lekarskich
BAZA WIEDZY

Tworzenie zadań z możliwością przekierownia na pracowników

Rejestrowanie kontaktów z klientami

Możliwość tworzenia ofert handlowych

Możliwość generowania faktur cyklicznych

Obsługa firmowej skrzynki e-mail
Kalkulator usług

  Profil działalności:HandelUsługiE-commerce

  Liczba pracowników1-1011-5051-100101 - 5001000<

  Liczba pracowników korzystających z systemu 1-1011-2526-5051-100100<


  Liczba oddziałów handlowych

  Liczba handlowców mobilnych:

  Liczba magazynów:

  Szacunkowa liczba faktur miesięcznie:

  Szacunkowa liczba kartotek:

  Szacunkowa ilość klientów:

  Szacunkowa ilość dostawców:


  Wielowalutowość:TakNie

  Wielojęzyczność:TakNie


  Gospodarka magazynowa zarządzana według:
  FIFOLIFOFEFOInne

  Obecnie wykorzystywane systemy/oprogramowanie:
  ERPWMS (System zarządzania gospodarką magazynową)CRME-CommerceInne


  Urządzenia wykorzystywane w ramach procesów sprzedażowych, zakupowych, magazynowych:
  LaptopUrządzenia mobilneCzytniki kodów kreskowychOdręczny podpis elektronicznyInne


  Systemy operacyjne wykorzystywane w przedsiębiorstwie:
  WindowsLinuxOS XiOSAndroidInne


  Obszary biznesowe wymagające optymalizacji:
  Kompleksowa obsługa procesów sprzedażyOptymalne sterowanie procesem zakupówKompleksowa obsługa rozbudowanej gospodarki magazynowejKontrola nad rozbudowaną polityką cenowąSprawne zarządzenie przedstawicielami handlowymiInternetowe kanały sprzedaży (zarówno w modelu B2B, jak i B2C)Obsługa relacji z dostawcamiSzybka realizacja i rozliczanie zamówieńObsługa relacji z KlientamiWsparcie skomplikowanych procesów księgowo-finansowychAnalityka biznesowa/Raportowanie (BI)Integracja ERP z systemami zewnętrznymi


  Uwagi:

  Jeśli to możliwe, opisz krótko w kilku zdaniach jakie podstawowe procesy wymagają optymalizacji (na co szczególnie powinniśmy zwrócić uwagę):

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Firma

  Telefon

  Masz więcej pytań dotyczących systemu Comarch ERP Optima? Skontaktuj się z nami