GLPI – Biznesowe reguły dla zgłoszeń

Biznesowe reguły dla zgłoszeń to bardzo pomocna funkcjonalność, która może automatycznie przypisywać zgłoszenia do realizatora, czy też modyfikować niektóre atrybuty. Takie rozwiązanie na pewno pozwoli zmniejszyć ilość pomyłek i oszczędzić czas na kontrolowanie zgłoszeń.
Działania reguł mogą być różne np. jeśli zgłoszenie w treści zawiera prośbę o pomoc z konkretnego obszaru, to przy wykorzystaniu reguły możemy przypisać zgłoszenie wybranej osobie lub też nadać priorytet dla zgłoszenia.

Po dodaniu reguły pojawi się pierwsza zakładka „Reguła”, w której ustawiamy nazwę reguł, ich aktywność, a także operator logiczny oraz czy reguła ma być dodana, czy też zaktualizowana. Kolejną zakładką są „Kryteria”, w której ustawiamy jakie kryteria muszą być spełnione, aby reguła zaczęła działać. Dzięki następnej zakładce „Akcje” możemy ustawić akcje jakie mają zostać wywołane po zrealizowaniu kryteriów. Ostatnią zakładką jest „Historia”, w której możemy podglądnąć jakie zmiany były wprowadzane w Twojej regule. Istnieje również możliwość przetestowania kiedy reguła zacznie działać, opcję tę znajdziemy w zakładce „Reguła”.

Jak widać, możesz zautomatyzować dużą część działań na ticket-ach, co na pewno przyśpieszy realizację zgłoszeń, a także ułatwi ich kontrolowanie 🙂

Brzmi ciekawie? Skontaktuj się z nami i uporządkuj swoje zasoby 🙂

Scroll to Top