Projekty w GLPI:

Zbyt krótkie terminy, zbyt wiele zadań, wielu pracowników do przypilnowania oraz ogólny chaos – pewnie znasz to bardzo dobrze. Z pomocą przychodzi nam GLPI w którym możemy zarządzać projektami. Narzędzie projekty pozwala na pełne śledzenie postępów projektu poprzez tworzenie zadań i budowanie zespołów.

Projekty GLPI umożliwiają m.in.:

  • definiowanie zadań związanych z projektem i śledzenie ich przebiegu;
  • tworzenie zespołów do projektu i jego zadań;
  • uruchamianie podprojektów wewnątrz projektu;
  • dołączenie kosztów;
  • linkowanie do pozycji GLPI.

Całe narzędzie projekty to ogromne możliwości i ułatwienia dla Ciebie. Projekty mogą być hierarchiczne, dzięki czemu możemy utworzyć podprojekty w celu lepszej organizacji zarządzania projektem.
W zakładkach projektu znajdziemy różne opcje, które ułatwią pracę. Jedną z nich są „Zadania projektu” w których możesz dodawać zadania do projektu, a także wyświetlać już zdefiniowane zadania z nazwą, typem, statusem, planowanymi datami rozpoczęcia i zakończenia, rzeczywistymi datami rozpoczęcia i zakończenia, procentem wykonania i nazwą zadania nadrzędnego.

Kolejną zakładką jest „Zespół projektowy” w której możemy dodawać nowych członków do zespołu projektowego, przy czym członkiem może być użytkownik glpi, kontakt (z zakładki kontakty), dostawca lub grupa.

Przydatną zakładką są również „Dokumenty” w której masz możliwość powiązać dokument z wybraną pozycją. Możliwe jest również utworzenie dokumentu z pomocą zakładki „Dokumenty” określając plik i opcjonalne pole, w którym ma zostać umieszczony nowo utworzony dokument.

W opcjach projektu możemy również dodać koszty projektu, które mogą być dołączone do projektów; koszty ze zgłoszeń połączonych z zadaniami projektu będą się sumować.

Jak widać GLPI może znacząco ułatwić nam zarządzanie projektami, dzięki szeregom opcji jakie oferuje nam oprogramowanie. Przejrzyste, uporządkowane plany usprawniają współpracę zespołową, wyznaczanie ról eliminuje nieporozumienia. To wszystko i wiele więcej dzięki narzędziu Projekty w GLPI.

Brzmi ciekawie? Skontaktuj się z nami i uporządkuj swoje zasoby 🙂

Scroll to Top