Nomino - usługi IT dla firm

Usługi VoIP

Technologia VoIP stanowi bardzo dobre uzupełnienie, a nawet alternatywę dla tradycyjnej telefonii. Dodatkowo jeśli system VoIP jest dobrze skonfigurowany, oferuje szereg przydatnych funkcjonalności. Usługi VoIP, dostępne w naszej ofercie, pozwalają ograniczyć koszty połączeń oraz usprawnić komunikację w przedsiębiorstwie.

Czym jest VoIP?

System VoIP (ang. Voice over IP) to system telefonii cyfrowej, który działa w oparciu o infrastrukturę sieciową. W przypadku tej technologii sygnał przesyłany jest wewnątrz sieci za pomocą łączy internetowych lub oddzielnych sieci wykorzystujących protokoły IP. Dzięki temu połączenia stają się znacznie tańsze – użytkownicy telefonii internetowej nie ponoszą kosztów związanych z opłatami dla operatorów. Znikają też ograniczenia związane z rozmowami międzykrajowymi, przemieszczaniem się pracowników między państwami czy przenoszeniem siedziby biura – żaden z tych czynników nie ogranicza możliwości wykonywania połączeń za pośrednictwem telefonii internetowej.

oferta

Zarządzanie VoIP – jakie możliwości daje użytkownikom telefonii?

Zarządzanie systemem VoIP umożliwia dokonanie szybkich zmian w konfiguracji oraz zapewnia kontrolę nad urządzeniami użytkowników. W przypadku korzystania z telefonii internetowej można łatwo przypisać numer do konkretnej osoby, zmienić numer danego pracownika, dokonać przekierowania czy skorzystać z kolejkowania rozmów.

W ramach zarządzania systemem VoIP oferujemy rozwiązania, które znacznie usprawniają komunikację firmową. Są to m.in.: wirtualna centrala, wirtualny fax, zapowiedzi głosowe, realizacja połączeń konferencyjnych, przekierowywanie oraz kolejkowanie połączeń.

oferta

System VoIP – korzyści dla firm

Główne korzyści wynikające z wdrożenia technologii VoIP w firmie to:

  • niższe koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa (redukcja kosztów zarówno połączeń, jak i obsługi systemu telefonii firmowej);
  • brak zobowiązań wobec operatorów tradycyjnej telefonii w postaci opłat abonamentowych oraz wiążących umów;
  • możliwość korzystania z dodatkowych funkcjonalności takich jak przesyłanie danych czy obrazów;
  • dostęp do bilingów na bieżąco, a tym samym – skuteczniejsza kontrola wydatków;
  • większe bezpieczeństwo i prywatność – brak konieczności udostępniania danych operatorom sieci komórkowych.
oferta
Masz więcej pytań dotyczących technologii VoIP? Chcesz wdrożyć telefonię internetową w swojej firmie? Skontaktuj się z nami!