Nomino - usługi IT dla firm

nVision DataGuard i SmartTime

DataGuard i SmartTime to moduły systemu nVision, które pozwolą zabezpieczyć firmowe dane przed wyciekiem jak również chronić sieć przed zainfekowaniem oraz śledzić i identyfikować aktywności pracowników, które pochłaniają najwięcej czasu.

DataGuard

Moduł DataGuard programu Axence nVision zwiększa poziom zabezpieczeń poprzez definiowanie polityk bezpieczeństwa dla nośników danych podłączanych do komputerów osobistych.

Chroni on użytkowników w organizacji przed wyciekiem lub zainfekowaniem danych, jak również przed nieautoryzowanym przenoszeniem informacji firmowych na nośnikach zewnętrznych.

DataGuard zabezpiecza porty USB przed nieautoryzowanymi oraz potencjalnie zainfekowanymi urządzeniami. Zabezpieczamy w ten sposób komputery osobiste przed złośliwym oprogramowaniem typu Spyware czy Ransomware, narażającym organizację na straty finansowe i wizerunkowe.

oferta

Wybrane funkcje modułu DataGuard:

 • Automatyczne nadawanie użytkownikom domyślnej polityki bezpieczeństwa.
 • Alarmy o podłączonym nieautoryzowanym urządzeniu.
 • Definiowanie polityk przenoszenia danych wraz z uprawnieniami dla użytkowników.
 • Historia podłączonych urządzeń przenośnych i operacji.
 • Zarządzanie prawami dostępu dla komputerów i użytkowników.
 • Integracja z usługą katalogową Active Directory.
 • Ustalanie reguł dla całej sieci, grup i poszczególnych użytkowników.
 • Lista wszystkich urządzeń podłączonych do komputerów w sieci.
oferta

SmartTime

Moduł Smart Time pozwala mierzyć aktywność użytkowników oraz efektywnie zarządzać czasem pracy. Moduł pozwala na tworzenie grup użytkowników w celu nadawania im określonych dostępów. Pozwala on m.in.:

 • Sporządzić listę aplikacji używanych przez pracowników oraz nadanie im odpowiednich statusów jak: produktywna/neutralna/nieproduktywna.
 • Wgląd we wskaźniki aktywności wszystkich podległych pracowników.
 • Podgląd aplikacji używanych przez dowolnego pracownika w dowolnym czasie.
 • Grupowania aplikacji oraz stron internetowych jako produktywne lub nieproduktywne.
 • Podgląd najczęściej używanych aplikacji lub stron nieproduktywnych w wybranym przedziale czasowym.
 • Definiowanie progów produktywności oraz alerty o przekroczeniu progów.
oferta
Masz więcej pytań dotyczących DataGuard i SmartTime? Kontakt