Nomino - usługi IT dla firm

GLPI – Profesjonalna platforma ITSM

W dzisiejszym przedsiębiorstwie ilość zasobów sprzętowych ciągle rośnie. Firmy zmagają się z inwentaryzacją i uporządkowaniem rosnącej liczby zasobów IT oraz oprogramowania. Zarządzanie tak dużą ilością zróżnicowanych zasobów stanowi duże wyzwanie.
Ponadto sprawne zarządzanie coraz większą ilością zgłoszeń, procesów biznesowych oraz usług w przedsiębiorstwie jest kluczowe dla działów IT. Prezentujemy rozwiązanie, które pozwoli połączyć istotne sfery działalności IT w jednym systemie.

Czym jest system GLPI?

Jest to nowoczesny system klasy ITSM korzystający z licencjiOpen Source,który pozwala skutecznie zarządzać zasobami oraz zgłoszeniami IT. System posiada wiele modułów, w tym m.in.: Service Desk, zarządzanie projektami, zarządzania zmianą, zarządzanie wnioskami, incydentami i problemami, zarządzanie poziomem usług (SLA), bazę wiedzy, a ponadto dostępnych jest ponad 200 dodatkowych rozszerzeń, dzięki którym można dostosować system do indywidualnych potrzeb firmy.
GLPI umożliwia zarządzanie budżetem, dostawcami, umowami, usługami, kreowanie formularzy oraz gromadzenie informacji o gwarancjach, kontraktach i licencjach. Jest to profesjonalne narzędzie do inwentaryzacji komputerów, serwerów, sprzętu sieciowego, drukarek, monitorów, telefonów, tonerów oraz wszystkich innych wybranych zasobów w każdej organizacji.

oferta

Dlaczego warto wybrać GLPI?

Jest to jeden system, który łączy w sobie wiele modułów i funkcji dla przejrzystości i wygody użytkowania. Ze względu na centralizacje i inwentaryzacje aktywów pozwala na śledzenie cyklu życia zasobów w celu ponownego wykorzystania sprzętu komputerowego i oprogramowania, które są kręgosłupem organizacji.

GLPI porządkuje wszystkie zgłoszenia w danym przedsiębiorstwie, umożliwia nadanie im priorytetów, dzięki czemu można łatwiej zarządzać działem IT.

Efektywne zarządzanie wiedzą i informacją w organizacji zapewnia integralna baza wiedzy, która umożliwia gromadzenie procedur, standardów pracy w firmie, dokumentacji sprzętowej, materiałów wdrożeniowych i szkoleniowych.

Szybki wgląd w informacje finansowe i administracyjne zapewniają funkcje statystyk i raportów, pozwalają również monitorować SLA oraz bieżącą ilość zasobów sprzętowych.

Interfejs API pozwala na łączenie GLPI z zewnętrznymi systemami, które już są wykorzystywane w organizacji takimi jak SAP.

GLPI to elastyczny system, który można modyfikować wraz z rozwojem i zmianami w przedsiębiorstwie, tak aby odpowiadał obecnym potrzebom organizacji.

oferta

Prezentacja wybranych obszarów systemu GLPI:

 Zarządzanie zgłoszeniami:

 •  Aktualizacja statusu zgłoszenia
 •  Komentowanie i zadawanie pytań podczas realizacji zlecenia
 •  Przypisywanie do zgłoszeń innych użytkowników
 •  Priorytety oparte na pilności i wpływie
 • Kategoryzacja zgłoszeń
 • Statystyki SLA

Zarządzanie zasobami:

 •  Tworzenie relacji między aktywami
 •  Informacje finansowe i administracyjne
 • Relacje między zasobami a incydentami, problemami i zmianami
 • Automatyzacja zarządzania zasobami
 • Rezerwacja aktywów

Zarządzanie projektami:

 • Określenie zadań projektowych
 • Śledzenie kosztów i alokacja budżetu
 • Możliwość załączenia dokumentów do projektu
 • Zarządzanie kontraktami

Zarządzanie zmianami:

 • Zarządzanie zatwierdzeniami
 • Planowanie zadań dla zmiany
 • Dodawanie kosztów
 • Gromadzenie dokumentacji

Zarządzanie dostępami:

 •  Zarządzanie autoryzacjami
 • Zarządzanie kartami dostępu
 • Tworzenie profili o określonych dostępach
 • Tworzenie formularzy

Zarządzanie problemami:

 • Kategoryzacja i ustalanie priorytetów
 • Śledzenie i rozwiązywanie zadań problematycznych
 • Relacja problemu ze zgłoszeniami
 • Dodawanie rozwiązań do bazy wiedzy

Baza wiedzy:

 • Zarządzanie wiedza wewnętrzna
 • Określanie dostępu do artykułów przez autora
 • Poszerzanie bazy wiedzy rozwiązaniami z problemów i incydentów
 • Kreowanie folderów o określonych kategoriach
oferta

Korzyści z wdrożenia systemu GLPI przez Nomino:

Nasz zespół specjalizuje się we wdrażaniu systemu GLPI w każdej organizacji. Posiadamy certyfikaty z ITIL 4 Foundation oraz z ITIL 4 Create, Delivery and Support. Zespół Nomino dostosuje system do regulaminów, polityk i wymagań firmy oraz zapewni wsparcie po wdrożeniu systemu dla organizacji.

Ponadto jeśli firma nie posiada działu IT Service Desk, jako Nomino oferujemy usługi wsparcia w zakresie zarządzania zgłoszeniami, w tym incydentami, wnioskami i problemami. Działamy według najlepszych praktyk zarządzania usługami IT. Nomino odpowiada za to, aby wszystkie zgłoszenia były weryfikowane zgodnie z ustalonym poziomem świadczenia usług SLA.

oferta
Masz więcej pytań dotyczących GLPI? Chcesz wdrożyć system GLPI w swojej firmie? Skontaktuj się z nami!