Integracja w ramach składów konsygnacyjnych jest odpowiedzią na potrzebę efektywnego nimi zarządzania. Umożliwia  zarządzanie magazynem obcym w  systemie, wysyłanie raportów pobrania z magazynu w formie pliku, w określonym cyklu., rejestrację rozchodu magazynowego, jak również zwiększanie stanu magazynowego. Dzięki integracji cała dokumentacja magazynowa rejestrowana jest w sposób automatyczny.

 Korzyści integracji Składu konsygnacyjnego