przetarg-loga

Nomino Sp. z o.o. ogłasza postępowanie na opracowanie, w formie Studium Wykonalności, analizy wykonalności prac badawczo-rozwojowych planowanych do przeprowadzenia przez Zamawiającego.

Przedmiotem opracowania będzie analiza wykonalności prac badawczo – rozwojowych w odniesieniu do systemu ERP Adaptix.

Termin składania ofert upływa 11.12.2015 r. o godz. 15:00.

Szczegóły w załączonym zapytaniu ofertowym.

ZAŁĄCZNIKI:

OGŁOSZENIE WYBORU WYKONAWCY: