Nomino - usługi IT dla firm

Wirtualizacja Systemów Informatycznych

Wirtualizacja systemów informatycznych to usługa, która pozwala na optymalizację kosztów związanych z utrzymaniem infrastruktury teleinformatycznej, a jednocześnie w dużym stopniu przyczynia się do poprawy niezawodności i bezpieczeństwa systemu.

Na czym polega wirtualizacja systemów informatycznych?

Szacuje się, że systemy serwerowe mają na tyle dużą moc i wydajność, że jeden system operacyjny jest w stanie wykorzystać jedynie 15% ich potencjału. Wirtualizacja pozwala instalować kilka systemów w niezależnie funkcjonujących maszynach wirtualnych. Wskutek wirtualizacji zasoby sprzętowe maszyny fizycznej są ,,przenoszone” na zasoby maszyny wirtualnej – każda taka maszyna posiada własny procesor, pamięć dyskową i operacyjną czy urządzenia wejścia-wyjścia.

Do wirtualizacji systemów informatycznych wykorzystujemy KVM – kompletne środowisko umożliwiające wspólne działanie wielu systemów operacyjnych. Dzięki temu rozwiązaniu jesteśmy w stanie zapewnić izolowane funkcjonowanie kilku systemów na jednej maszynie fizycznej. W ten sposób zapewniamy maksymalnie efektywne wykorzystanie sprzętu przy jednoczesnej redukcji ilości potrzebnych maszyn fizycznych.

oferta

Dlaczego warto skorzystać z naszej usługi wirtualizacji systemów informatycznych?

Zastąpienie maszyn fizycznych wirtualnymi serwerami to dla przedsiębiorstw korzyści w postaci:

  • optymalnego wykorzystania zasobów sprzętowych;
  • niższych kosztów budowy i eksploatacji infrastruktury IT;
  • większej wydajności i dostępności serwerów;
  • znacznego ograniczenia przestojów związanych z konserwacją sprzętu;
  • oszczędności czasu (wdrożenie maszyny wirtualnej zajmuje kilka chwil);
  • oszczędności energii elektrycznej (mniejsza ilość maszyn fizycznych to mniejszy pobór prądu);
  • możliwości łatwego zarządzania zasobami serwerowymi (w tym przeniesienia maszyny wirtualnej na inny fizyczny serwer)
  • podniesienia niezawodności, a tym samym bezpieczeństwa środowiska.
oferta
Chcesz dowiedzieć się więcej na temat wirtualizacji systemów informatycznych? Zapraszamy do kontaktu!