Nomino - usługi IT dla firm

Usługi bezpieczeństwa

Ciągłe podnoszenie poziomu bezpieczeństwa jest koniecznością – brak tego rodzaju działań może narazić firmę na znaczne straty lub sparaliżować działanie przedsiębiorstwa. Wychodząc naprzeciw potrzebom firm, oferujemy usługi zapewniające ochronę danych przed niepowołanym dostępem.

Co zapewniamy w ramach usług bezpieczeństwa?

Każdorazowo dostosowujemy prowadzone przez nas działania do potrzeb i specyfiki konkretnego przedsiębiorstwa. W ramach usług bezpieczeństwa zajmujemy się m.in.:

  • doradztwem w zakresie architektury systemów bezpieczeństwa;
  • bieżącym monitoringiem bezpieczeństwa infrastruktury IT;
  • wykrywaniem oraz usuwaniem luk bezpieczeństwa, zarówno w zakresie systemowym, jak i sieciowym;
  • wykrywaniem cyberataków (oraz doradztwem, jak im zapobiegać i postępować w przypadku ich wystąpienia);
  • testami penetracyjnymi infrastruktury IT i sieci
oferta

Dlaczego warto skorzystać z naszych usług bezpieczeństwa?

Próby przełamania zabezpieczeń systemowych i sieciowych zdarzają się w większości firm – bez względu na branżę i wielkość przedsiębiorstwa. Jeśli odporność środowiska IT na tego typu incydenty jest niska, firma może odnieść poważne straty. Mowa tu nie tylko o stratach finansowych, ale także wizerunkowych (wyciek danych klientów) czy intelektualnych (wyciek autorskich rozwiązań, procedur, oprogramowania).

Usługi bezpieczeństwa realizowane przez naszych specjalistów pozwalają zapobiec tego typu sytuacjom. Nie tylko zajmiemy się przeglądem bezpieczeństwa środowiska informatycznego, wskażemy dodatkowe możliwości w zakresie ochrony, ale także dostosujemy systemy zabezpieczeń do współcześnie istniejących zagrożeń.

oferta

Inne usługi, które pomogą zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa

Aby zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa swojej firmie, możesz skorzystać z innych usług, które zapewnią poufnym informacjom odpowiednie zabezpieczenie. Wśród prowadzonych przez nas działań znajduje się m.in.:

  • tworzenie back upów aplikacji i plików (dzięki któremu łatwo odzyskasz utracone informacje);
  • service desk (gwarantujące bieżące wsparcie techniczne w razie problemów);
  • zarządzanie sieciami LAN/WAN/WLAN/VPN (pozwalające zachować odpowiedni poziom bezpieczeństwa w obrębie infrastruktury sieciowej);
  • prowadzenie szkoleń z bezpieczeństwa dla pracowników, którzy na co dzień mają styczność z ważnymi danymi.
oferta
Masz więcej pytań dotyczących usług bezpieczeństwa? Skontaktuj się z nami!