Nomino - usługi IT dla firm

Szkolenia z bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo informacji jest kluczowe zarówno dla codziennej pracy przedsiębiorstwa, jak i kształtowania strategii rozwoju firmy. Coraz więcej klientów i kontrahentów domaga się nienaruszalności swoich danych, często też same przedsiębiorstwa chcą skutecznie chronić cenne firmowe zasoby. W odpowiedzi na potrzeby współczesnych firm przeprowadzamy szkolenia, na których uczymy rozwiązywania problemów z zakresu bezpieczeństwa i ochrony danych.

Jakie zagadnienia są poruszane na naszych szkoleniach z bezpieczeństwa?

Nasze szkolenia obejmują zagadnienia z zakresu inżynierii społecznej i bezpieczeństwa haseł. Na zajęciach uczestnicy dowiadują się, jakie są współczesne zagrożenia dla systemów i danych. Kursanci poznają ryzyko, jakie towarzyszy przetwarzaniu informacji oraz uczą się mu zapobiegać. Podczas szkoleń skupiamy się na przekazaniu wiedzy, która pomaga podnieść poziom bezpieczeństwa w danej organizacji. Nie tylko omawiamy zagadnienia z zakresu nowoczesnych technologii, ale także staramy się przedstawiać wartościowe techniki i sposoby ochrony danych przed niewłaściwym wykorzystaniem czy niepożądanym ujawnieniem.

oferta

Komu dedykowane są szkolenia z bezpieczeństwa?

Nasze szkolenia z bezpieczeństwa przeznaczone są dla osób, które mają dostęp do informacji chronionych (np. danych osobowych). W naszych zajęciach uczestniczą pracownicy, którzy na co dzień zajmują się gromadzeniem i przetwarzaniem różnorodnych informacji – zarówno tych dotyczących klientów, jak i samego przedsiębiorstwa (jego pracowników, budżetu, wewnętrznych procedur, planowanych i wdrażanych innowacji).

Nasze zajęcia odpowiadają na potrzeby tych osób, które chcą zapoznać się z problematyką bezpieczeństwa informacji lub szukają zajęć, które pomogłyby im usystematyzować wiedzę w tym obszarze.

oferta

Jakie korzyści przynoszą szkolenia z bezpieczeństwa?

Szkolenia z bezpieczeństwa to korzyści w postaci bardziej świadomych pracowników, którzy:

  • zdają sobie sprawę z zagrożeń ze strony osób działających w sieci (zarówno jeśli chodzi o przestępców, jak i nieuczciwie działającą konkurencję);
  • znają zasady bezpieczeństwa i wiedzą, jak obsługiwać sprzęt teleinformatyczny, aby uniknąć wycieku danych;
  • stosują wybrane techniki w zakresie zabezpieczania sieci komputerowych i danych elektronicznych;
  • wiedzą, jak dzięki stosowaniu zasad bezpieczeństwa sieciowego zdobywać zaufanie klientów oraz dbać o reputację organizacji;
  • są przygotowani na różnorodne zagrożenia i wiedzą, jak na nie reagować.
oferta
Masz więcej pytań dotyczących szkoleń z dziedziny bezpieczeństwa? Skontaktuj się z nami!