Nomino - usługi IT dla firm

Analiza procesów zakupowych

Optymalizacja procesów zakupowych jest istotnym elementem skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem. Firma Nomino sp. z o.o. pomaga firmom w analizie, a następnie optymalizacji procesów zakupowych w celu zmaksymalizowania zysków danego przedsiębiorstwa przy jednoczesnym obniżeniu ponoszonych nakładów.

Co to proces zakupowy ?

Na optymalizację procesów zakupowych składa się kilka czynników, przede wszystkim są to:

  • analiza kosztów ponoszonych w wyniku nabywania produktów i usług,
  • wybór kluczowych dostawców
  • współpraca z dostawcami, w tym negocjacje umowy w celu wypracowania korzystnych warunków współpracy (ceny towarów i usług, terminy dostaw)
  • integracja dostawców do jednego systemu zakupowego,
  • przygotowanie dedykowanego wdrożenia procesów zakupowych na systemie integrującej zarówno dostawców jak i klientów dostawców.

Taka optymalizacja procesów zakupowych ma głównie na celu:

  • uporządkowanie procesów zakupowych
  • zintegrowanie wszystkich dostawców do jednego systemu B2B
  • redukcję wydatków
  • znaczący wzrost generowanych oszczędności
oferta

Nasza specjalizacja

Firma Nomino sp. z o.o. specjalizuje się w przeprowadzaniu profesjonalnych analiz, w wyniku których prezentujemy propozycje usprawnienia procesu zakupowego w danej firmie. Ponadto dysponujemy systemem B2B, który pomaga usprawniać współpracę pomiędzy dostawcami i klientami dostawców przede wszystkim w zakresie procesów zakupowych.
Warto podkreślić, że centralizacja i integracja dostawców, usprawnianie procesów zakupowych jest możliwe mi.in. dzięki systemowi B2B e-zakupy.

Przez 25 lat działamy w przemyśle blisko firm handlowych i firm produkcyjnych. Przeprowadziliśmy liczne analizy i projekty, efektem tej pracy jest nie tylko wiedza na temat usprawniania procesów zakupowych, ale również stworzony system B2B e-zakupy (system e-procurement).
 

Wspieramy naszych klientów przy doborze najkorzystniejszych rozwiązań biorąc pod uwagę profil działalności firmy, realne potrzeby, wymagana nadmiarowość oraz indywidualne wymaganie klienta.

oferta
Chcesz dowiedzieć się więcej na temat naszej oferty? Zapraszamy do kontaktu.