AKTUALNE

Brak aktualnych zapytań ofertowych

ARCHIWALNE

Zapytanie w ramach projektu „Promocja produktów firmy NOMINO szansą na rozwój przedsiębiorstwa na rynkach światowych”, który planowany jest do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, poddziałanie 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do składania ofert.

W związku z planowanym ubieganiem się przez firmę Nomino Sp. z o.o. o dofinansowanie w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” zapraszamy do zapoznania się z zamieszczonym poniżej ZAPYTANIEM OFERTOWYM.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do składania ofert.

W związku z planowanym ubieganiem się przez firmę Nomino Sp. z o.o. o dofinansowanie projektu w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA, Działanie 1.4 „Wzór na konkurencję” – etap I zapraszamy do zapoznania się z zamieszczonym poniżej ZAPYTANIEM OFERTOWYM.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do składania ofert.