Multidomain MDM (Multidomain Master Data Management) jest centralną bazą referencyjną dowolnej domeny np. produktów, klientów, dostawców.

Zastosowanie rozwiązań MDM daje przedsiębiorstwom możliwość efektywnego zarządzania, dzięki przetwarzaniu danych kluczowych w sposób spójny  i wiarygodny. MDM zapewnia identyfikację najważniejszych danych w przedsiębiorstwie poprzez skuteczne zarządzanie danymi. Za pośrednictwem centralnego kanału elektronicznego można z łatwością wyszukać wszystkie dostępne informacje. Eliminacja duplikacji danych poprzez zastosowanie elektronicznych form plików oraz weryfikacja poprawności i kompletności danych umożliwia elastyczność, przejrzystość oraz uporządkowanie procesów biznesowych. Przyśpieszone wprowadzanie zmian w bazach danych poprzez automatyzację procesów zatwierdzania, zapewnia intensywny rozwój sfery biznesu przedsiębiorstwa.

Modelowanie danych

 • Konfiguracja kompleksowych modeli danych z poziomu interfejsu użytkownika
 • Konsolidacja danych z różnych źródeł
 • Integracja z wieloma systemami
 • Atrybuty, słowniki, hierarchie, powiązania między danymi, obrazki, dokumenty techniczne – wszystko dostępne w jednym systemie

Kontrola jakości danych

 • Weryfikacja i walidacja danych w oparciu o wbudowane zaawansowane mechanizmy walidacji na każdym poziomie – przy tworzeniu karty danych z poziomu interfejsu użytkownika, imporcie danych z plików źródłowych, przy tworzeniu karty danych z wykorzystaniem interfejsu API – te same reguły biznesowe i walidacje konfigurowalne w łatwy i intuicyjny sposób z poziomu interfejsu użytkownika.
 • Zaawansowane reguły i mechanizmy pozwalające na wykrywanie i eliminację duplikatów oraz na konsolidację kart danych.
 • Reguły czyszczące, modyfikujące dane definiowane z poziomu interfejsu użytkownika

 

Utrzymanie i dystrybucja danych

 • Udostępnianie danych poprzez wbudowane interfejsy API
 • Eksport danych według definiowanych przez użytkowników formatów do plików CSV or XLS
 • Definiowanie relacji pomiędzy kartami danych (alternatywy produktów, produkty podobne, itp.)
 • Zarządzanie wszystkimi elementami danej karty od atrybutów (cech i ich typów), słowników danych, hierarchii, wersjami językowymi, obrazkami, dokumentami technicznymi itp.

 

Zarządzanie procesami biznesowymi i obieg dokumentów

 • Centralny interfejs wprowadzania danych referencyjnych z możliwością konfiguracji ścieżki akceptacji i weryfikacji danych w oparciu o definiowane role użytkowników
 • Łatwa integracja z systemami zewnętrznymi ERP, CRM i tym podobnym z wykorzystaniem wbudowanego interfejsu API

Zarządzanie danymi

 • Spójne dane w ramach każdej zarządzanej domeny (produktowe, klientów, dostawców)
 • Kontrola wersji i szczegółowe logi zmian
 • Wbudowany proces zatwierdzania w oparciu o definiowane reguły biznesowe

 

Administracja systemem, Administracja danymi

 • Pełna kontrola z poziomu interfejsu użytkownika – nie ma potrzeby zatrudniania specjalistów z zakresu IT do obsługi systemu. Interfejs pozwala na kompleksowe zarządzanie i monitorowanie wszystkich dostępnych i działających procesów
 • Rozbudowany system uprawnień w oparciu o role użytkowników pozwala precyzyjnie określić obszary i operacje dozwolone dla konkretnej grupy użytkowników

 

Repozytorium zasobów cyfrowych

 • Wbudowane repozytorium zasobów cyfrowych takich jak obrazki/zdjęcia, dokumenty techniczne, materiały video pozwalające na wielokrotne wykorzystanie tego samego zasobu do różnych celów.
 • Walidacja jakości obrazków
 • Automatyczne skalowanie obrazków do zdefiniowanych rozmiarów
 • Kategorie, wersje językowe