ESB – Enterprise Service Bus – magistrala danych wykorzystywania do przekazywania rozproszonych danych w sposób uporządkowany pomiędzy systemami.

Obecnie żadne większe przedsiębiorstwo nie jest w stanie oprzeć się na jednej kompleksowej aplikacji biznesowej. Przedsiębiorstwa wykorzystują coraz większą liczbę coraz bardziej skomplikowanych systemów informatycznych. Magistrala usług korporacyjnych ESB ( nazywana również szyną integracyjną) wykorzystywana jest do integracji danych, które znajdują się w różnych systemach informatycznych wspierających działalność przedsiębiorstwa (np. ERP, MRP, MDM, CRM, WMS) lub wymianę danych biznesowych pomiędzy przedsiębiorstwami i instytucjami. W większości przypadków systemy te działają niezależnie i nie są skonfigurowane, w sposób umożliwiający swobodny przepływ informacji między nimi. Magistrala danych ESB daje właśnie taką możliwość. Wdrożenie ESB ujednolica komunikację miedzy systemami tj., wszystkie informacje z wszystkich systemów połączonych magistralą mogą być wymieniane. To rozwiązanie zgodne jest z koncepcją SOA (Service-Oriented Architecture) – architekturą zorientowaną na usługi, pozwalająca na pokrycie potrzeb biznesowych z ograniczeniem ingerencji użytkownika w szczegóły techniczne systemu.

 Dokumenty wymiany informacji

 Integracja plików w różnych formatach

 Wymiana ponad 200 komunikatów EDI w formatach: EDIFACT, cXML, IDOC